متن مطالعه كارآمد

 نکاتی برای مطالعه    ...

برای کسب رتبه عالی در دانشگاه نخست باید یاد بگیرید که چگونه مطالعه‌ای مناسب داشته باشید. بر خلاف دیدگاه قدیمی، روش های کارآمد بسیاری برای یادگیری و کسب معلومات وجود دارند. فقط باید بدانید که چه چیزی برای شما موثر است. چه نوعی از مطالعه ... ادامه

تحت نظارت وف ایرانی