متن معرفي دفتر

 

معرفي

ما در حالی که میراث دار پیشینه ای گرانقدر از فرهنگ، ادب، علم، معرفت واخلاقیم در جهانی از رقابتها و دستاوردهای علمی، پدیده های نو، ارتباطات واطلاعات زندگی میکنیم. این جغرافیای هستی ما است و بقای ما در گرو پیشرفت دراین جهان با حفظ هویت فرهنگی وتاریخیمان است.

در جامعۀ ما جهان بینی اسلامی مبنای شئون مختلف زندگی وقوام بخش شاکلۀ فرهنگ عمومی است و دانشگاه به عنوان تجلی گاه ممتاز تفکرو فرهنگ برشاخصه هائی نظیر خردورزی، اخلاق مداری، آزاداندیشی، خلاقیت، اعتماد به نفس، تأمین منافع کشورو اتکاء بر هویت ملی واسلامی تأکید دارد.

از آنجا که دانشگاه مبدأ رشد و بالندگی مدیران، گردانندگان و متخصصان هر جامعه ومحل جدی ترین مباحث و موضوعات پژوهشی است، در سراسر جهان دانشگاهیان باهرسرشت و سلیقه محافظ جایگاه علمی وارزشهای فرهنگی آن ازهرگونه ابتذالند.

رویکرد دولت برامراعتدال و تعامل، عقل گرائی و بازگرداندن امید و نشاط به دانشگاهها نیزایجاب میکند که ضمن حفظ حریم دانشگاه وحرمت دانشگاهیان به عنوان ذخایرعلمی کشور، دانشگاه دارای محیطی آرام و عاری از هرگونه افراط و تفریط در مناسبات و رفتارهای اجتماعی باشد.

به منظوربرآورده سازی انتظار دانشگاهیان درحفظ و اعتلای منزلت علمی و فرهنگی دانشگاه وبه موجب مصوبۀ شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان، دفترفرهنگ عمومی درحوزۀ معاونت فرهنگی تأسیس گردیده تا با همکاری کلیۀ اقشار دانشگاهی اعم از استادان، کارکنان و دانشجویان در جهت اهداف ذیل اقدام نماید.

 

اهداف

 • دستیابی به شاخصه های یک محیط علمی و فرهنگی درزمینۀ مظاهر، روابط ومناسبات اجتماعی
 • حفظ کرامت انسانی و زمینه سازی رشد معنوی دریک رویکرد ایجابی اصلاحی
 • ترویج اخلاق و ارزشهای والای انسانی و اسلامی در محیط دانشگاه
 • تلاش در جهت برقراری آرامش روانی و ارتقاء روحیۀ نشاط و توانمندی در دانشگاه

انسان ها در هر ساختار اجتماعي در سرنوشت يكديگر سهيم اند و نهادينه سازي اخلاق در هر جامعه مستلزم پايبندي و پايداري همگان بر ارزش ها و تجلي آن در رفتارها است به نحوي كه هر فرد در دعوت به ديگران قرار گيرد. " و لكم في رسول الل‍ّه اسوه حسنه" (احزاب، آيه 21)

از آنجا كه در جهان بيني الهي، انسان تحت صفت رحمانيت خداوند خلق شده (الرّحمن، آيات 1- 3) و از سوي او صاحب كرامت ذاتي گرديده (اسراء، آيه 70) لازمه امر به معروف و نهي از منكر احترام، دوستي، محبت و خيرخواهي نسبت به همگان است. "برخي از مردان و زنان با ايمان يار و دوستدار يكديگرند، امر به نيكي كنند و از بدي بازدارند و نماز به پاي دارند و زكات بپردازند و فرمان خدا و پيامبرش را برند، به زودي خداوند آنان را مورد رحمت قرار دهد، همانا خداوند عزتمند حكيم است." (توبه، آيه 71)

 

وظایف

اینک با توجه به اصول فوق، دفتر فرهنگ عمومی اقدامات زیر را دنبال می نماید:

 • مطالعه جامع، راهنمایی و مشاوره در فضای فرهنگی دانشگاه با استفاده از ظرفیت انسانی بخش های مختلف
 • نیاز سنجی فرهنگ عمومی دانشگاه، از طریق سنجش افکار، مطالعات میدانی و دریافت پیشنهادها، به منظور ارائه برنامه های مناسب فرهنگی و اجتماعی
 • استفاده از توان علمی کارشناسان و صاحب نظران در حوزه فرهنگ و روابط اجتماعی
 • برگزاری جلسات گفت و شنود با دانشگاهیان به صورت فردی و جمعی به منظور افزایش آگاهی موثر
 • آسیب شناسی فرهنگ عمومی دانشگاه در ارتباط با مظاهر و مناسبات اجتماعی
 • ارتباط و تعامل با اقشار، نهادها و تشکل های دانشگاهی در جلب مشارکت حداکثری آنان
 • آموزش و نظارت بر انجام صحیح امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه

 

كادر دفتر فرهنگ عمومي

 

سرپرست دفتر:                          سركار خانم افسانه پورنقشبند              مدرك تحصيلي:  كارشناسي ارشد

کارشناس طرح و برنامه دفتر :   سركار خانم مهرالسادات صدری             مدرك تحصيلي:  كارشناسي ارشد 

کارشناس اتاق گفتگو:               سركار خانم مائده گوهريان                    مدرك تحصيلي:  كارشناسي

کارشناس اتاق گفتگو:               سركار خانم فيروزه السادات شاه جرا     مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد

مشاور اتاق گفتگو :                    جناب آقاي كازروني                               مدرك تحصيلي:  كارشناسي ارشد

 

 

 

 

تحت نظارت وف بومی